PoradňaRôzne

Okrádanie seniorov: Neverte pochybným obchodníkom

Z uštedrených životných lekcií iných sa treba poučiť

S pribúdajúcimi rokmi a skúsenosťami v dnešnej hektickej dobe, poznačenej morálnou krízou, sa rozmáhajú nečestné, manipulatívne praktiky a úmyselné podvody. Dozvedáme sa o sofistikovanejšej, precízne a do detailov premyslenej forme nekorektného predajného konania. Zdá sa však, že až po vlastnom „zakopnutí“ sme schopní rozpoznať potenciálne riziko, zmúdrieť a do budúcna fungovať v zmysle výroku autora nesmrteľnej klasiky, E. Hemingwaya „človek nie je na starobu múdrejší, iba opatrnejší“.

Podľa policajných štatistík a iných relevantných zdrojov (prevenciakriminality.sk)  sú ľudia v seniorskom veku naďalej obeťami podvodných praktík. A tak je nevyhnutné  o týchto skutočnostiach viac písať, hovoriť.

Dôvera môže byť zneužitá pomerne ľahko. Najzraniteľnejší a najohrozenejší sú tí spoločensky izolovaní alebo osamelo žijúci ľudia v pokročilejšom veku. Pravdepodobne sú vystavení väčšiemu riziku straty finančného obnosu, veľakrát i celoživotných úspor z ťažko zarobených peňazí. Prekvapení, ohúrení alebo zarazení a v rozpakoch zostanú v danej chvíli z niečoho neobyčajného a nečakaného. Na to, aby to odkomunikovali a poradili sa s najbližšími, nie je čas. Pochybnými praktikami predajcov sa podarí prejsť cez rozum tým menej obozretným.

Prečo práve staršia veková kategória?

Jednak, že ľudia v pokročilejšom veku sú dôverčivejší, vľúdnejší, prívetivejší a ukazuje sa, že až príliš zjednodušene vnímajú dianie okolo seba. Vyrastali v dobe, keď platili morálne princípy s takými štandardami,   ako je vzájomná úcta, láskavosť, rešpekt k inému človeku, k jeho názoru i k jeho právam. Ich morálne a hodnotové ukotvenie podčiarkuje čestnosť a dobrý úmysel a pri nich sa predsa nepodvádza. Tiež odmietajú bezočivosť. A možno práve preto nedokážu dôrazne ukončiť telefonický rozhovor alebo trúfalo zavrieť dvere a definitívne skončiť s obťažujúcim predajcom, dílerom či  reprezentantom firmy.

Pomôcky, príspevky, úľavy. Na aké bonusy máte nárok?

Čítaj tu

Nekalé praktiky obchodníkov po telefóne

Vytrvalo vyzváňajúci telefón prerušil v poobedňajších hodinách spoločný rozhovor s mojím príbuzným. Samostatne fungujúci, milý, slušný a komunikatívny starší pán podišiel k telefónu, pozdravil a opýtal sa „kto?“. Zrejme nerozumel, s kým ma do činenia. Nasledoval nepretržitý monológ reprezentantky akejsi firmy a pozvanie na prezentačnú akciu. Zbystrila som pozornosť. Starý pán ochotne reagoval – áno, nie, áno, mám deti, nie, určite nie… Vtedy som, s dovolením, vstúpila do ich rozhovoru. Pri pokuse položiť dotyčnej otázku, mi pani „odporučila“ vydržať a neskákať jej do reči. Iba zo zvedavosti som sa premohla. Potlačila svoje city a pocity a počúvala ďalej. Šmejďackými praktikami[1] sa jej takmer podarilo dostať sa do súkromia starého pána, spracovať ho, aby  prijal ponuku, rady, darček a podobne. Ibaže, ja som bola pri tom a ja neverím, že za ponuku akéhokoľvek  produktu nikto „nič nedá“.  V tej chvíli sa vo mne umocnilo presvedčenie o tom, aká je manipulácia, najmä vo vzťahu k starším ľuďom, nebezpečná. Ak si niekto chce získať ich priazeň a sympatie, určite reagujú na pochvalné uznanie, prejavený kompliment, zaliečavosť.

šmejdi a seniori
Okrádanie seniorov je vážny spoločenský problém

Seniori sú najľahšia obeť

Faktom zostáva, že ľudia v pokročilejšom veku sa dajú jednoduchšie ovládať. Nie sú veľmi prezieraví, možno v tej chvíli, pri množstve informácii sa cítia zmätene, možno vydesene. Skôr podľahnú vonkajšiemu vplyvu. Podpisom zmluvy sa „dobehnutí“ môžu znenazdajky ocitnúť v dlhovej pasci. Dôležité však je vedieť, že od akejkoľvek zmluvy sa dá odstúpiť (najideálnejšie písomnou formou, do 7 dní).

Ako požiadať o predčasný dôchodok?

Čítaj tu

Na naše anketové otázky zareagovali viacerí respondenti, ktorí majú vedomosť alebo dokonca vlastnú skúsenosť a chcú sa podeliť s uštedrenou životnou lekciou. Je to určitá výzva pre nás ostatných k opatrnosti,  napríklad pred:

  • ponukou bezplatnej kontroly plastových okien, vrátane budúcej servisnej spolupráce (v telefonickom hovore je overovaná aj adresa a stanoví sa termín návštevy),
  • pozvánkou na prednášku, spojenú s obyčajne predraženým predajom výnimočného produktu, obohateného darčekom (obed, výlet),
  • nepravdivým vymysleným emotívnym príbehom (nešťastie, havária, ťažko zranený syn, vnuk…), ktorým sa niekto snažil vylákať peniaze,
  • možnosťami úspor z preplatkov (opakované ponuky výhodnejšej ceny energie, plynu a presviedčanie o navýšení dôchodku,
  • „výhodnou“ kúpou auta, nehnuteľnosti (so zamlčanými nedostatkami),
  • ponukou lacnejších remeselníckych prác (ich pôvodná cena počas výkonu niekoľkonásobne narastie) a tak ďalej.

Na záver, vždy je treba zvážiť, s kým sa dáme do reči na ulici alebo prostredníctvom telefonického rozhovoru. Komu otvoríme okno alebo dvere do svojho súkromia. Či poskytneme cudziemu človeku, ktorý pri sebe „momentálne nemá žiaden identifikačný preukaz“ finančný preddavok za výhodne ponúkanú „výmenu okien“.  Či podpíšeme  „iba“ nezáväznú prihlášku, zmluvu, ktorej podmienky sme si nestihli naštudovať.  Rozhodnutie zostáva len a len na nás samotných.

Tri nepravdy o pozostalostných dôchodkoch, ktorým stále veríme

Čítaj tu

[1] Šmejďacké praktiky – potreba nadviazať rozhovor, získať informácie zo súkromia, o spôsobe života, o rodine…, nabádať, presviedčať, vnucovať produktu, klásť dôraz na darček, možnosť vyskúšať zdarma, ale iba do konca mesiaca…)

Text: Marika Tomová
Foto: 123rf.com

Ukázať viac

Súvisiace články

Back to top button