Zo života

Primátorka mesta Zvolen vzala seniorov na výlet

Zvolen - Zwoleń - priateľská návšteva dôchodcov v družobnom meste

V dňoch 22.- 24. augusta 2019 sa pekná hŕstka nás, zvolenských seniorov, vybrala navštíviť malebný Zwoleń, mestečko v Poľsku nesúce podobný názov ako naše rodné mesto. Našej návšteve predchádzala viac ako 20 – ročná medzinárodná spolupráca oboch miest. Poznávací zájazd do družobného mesta v Poľsku pre seniorov nášho Zvolena zorganizovala pani primátorka. Dovolím si povedať, že seniorom v našom meste je venovaná patričná pozornosť. Pani primátorka má vytvorenú Radu seniorov, ktorá jej pomáha monitorovať potreby a požiadavky seniorov v našom meste.

Výber účastníkov na družobnú návštevu urobili funkcionári seniorov organizovaných  v Denných kluboch, ktorých má Zvolen celkovo osem. V kluboch je organizovaných približne 420 členov. Privítajú každého nového člena, ktorý nadobudol seniorsky vek. Ponúkajú príjemne strávené chvíle v kluboch, na kultúrnych, športových akciách i na zaujímavých výletoch.

Výlet, na ktorý s radosťou spomíname

Verím, že to takto precítili i ďalší účastníci zájazdu. Zwoleń –Poľsko, malé mestečko – vojvodstva Mazovského, s rozlohou 15,91 km², so 7 855 obyvateľmi (informácie z roku 2017). Privítali nás zástupcovia mesta Zwoleń. Hneď v prvý deň sme sa vydali na prehliadku mesta: Múzeum Jana Kochanowského, kde nás prijala riaditeľka múzea. Bol to náš prvý kontakt s významným humanistickým básnikom, ktorý ovládal kultúru renesančného Poľska. Mestečko – Zwoleń ho má vo veľkej úcte. Ján Kochanowski (narodený v 1530, zomrel v roku 1584) je považovaný za najväčšieho básnika pred Adamom Mickiewiczom.

Dôchodky v roku 2020. Čo nás čaká?

Čítaj tu

Potom sme sa zastavili v kostole Svätého kríža, kde nás srdečne prijal miestny kňaz. Oboznámil nás s históriou „zwoleńskiego kościola“, s kaplnkou Kochanowkich. Premiestnili sme sa na námestie k farebnej fontáne. 0päť tu bol duch Jana Kochanowského, zaujali nás jeho fraszki, vyložené v dlažbe pred fontánou.

Farebná fontána, Zwolen, Polsko

Potulky malebným Poľskom

Druhý deň sme začali návštevou Čierneho lesa – Czarnolasu (Blacwood), kde sa  Ján Kochanowski vrátil po cestách Európou a viedol život zemepána. Oženil sa s Dorotou Podlodowskou, s ktorou mal sedem deti. Práve tu napísal svoje najpamätnejšie diela. Múzeum sa nachádza v krásnom prostredí – park, jazerá.

Ďalším našim cieľom bolo mestečko Kazimierz Dolny. Najskôr okružná plavba loďou po Wisle, spoločný obed a návšteva miestneho kostola, hradu a voľná obhliadka tržnice (kto chcel, mať chuť a silu na ďalšie kroky a čo-to utratiť).

Výlet loďou po Wisle

Cestou z výletu zastávka – Janowiec, pozreli sme si zrúcaniny hradu, ktoré sme vpodstate objavovali a fotografovali už počas vyhliadkovej cesty loďou. Prvá zmienka o Janowickom zámku pochádza podľa zakladacej listiny z roku 1537.

Po návrate z výletu nás čakali hostitelia, zástupcovia mesta. Večer sa niesol v znamení srdečného priateľstva. V mnohom sme si porozumeli a niečo vyplynulo z kontextu. Nás reprezentovala a slovný kontakt zabezpečovala najmä pani primátorka a pracovníčky z odboru sociálnych veci – pani Marika a Terka, ktoré držia patronát nad Dennými klubmi v našom meste.

Užívame si dôchodok tak, ako by sme chceli?

Čítaj tu

Vzájomne sme si odovzdali spomienkové darčeky. Pre nás, pre mňa osobne určite, bol cenný písomný výber Frazski – Jan Kochanowski, ktoré nám hostitelia poskytli v písomnej forme. Niektorým sme porozumeli a niektoré si určite preložíme. Bol to úžasný poznávací zájazd a návšteva priateľov z družobného mesta, kde sa nám dostalo pozornosti ako na návšteve u ozajstných priateľov.

Cestou domov sme sa zastavili v Novom Targu na tržnici, prestávka na občerstvenie a na malý nákup (ovocie, zelenina alebo možno niečo iba pre potešenie).

Čaká nás zvyšovanie doplatkov za lieky?

Čítaj tu

To sú moje osobné dojmy a pár fotografii, ktoré by mali priblížiť naše putovanie za priateľstvom v „poľskej zemi“. Bolo nám fajn!

„Návšteva je vždy dobrá. Buď je človek šťastný, keď prichádza alebo keď odchádza.“

My sme sa na návštevu tešili a odchádzali sme šťastní.

Text: Anna Čunderlíková
Foto: Anna Čunderlíková

Ukázať viac

Súvisiace články

Pozrite si taktiež
Close
Back to top button