KúpelePobyty

Potrebujete kúpeľnú liečbu?

Vybaviť si pobyt v kúpeľoch nie je také zložité.

Máte zdravotné problémy? Alebo ste prekonali vážny úraz a ste po operačnom zákroku? V mnohých prípadoch máte nárok na kúpeľnú liečbu. Je to doplnková zdravotná starostlivosť, ktorá nasleduje po predchádzajúcej ústavnej alebo ambulantnej starostlivosti.

Ako si jednoducho vybaviť kúpeľnú liečbu

V žiadnom prípade sa nenechajte odradiť predstavou zdĺhavého vybavovania, behania a papierovania. Ani zďaleka to nie je také zložité, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Predstavujte si radšej už teraz, ako s pôžitkom využívate liečebné procedúry.

Liečenie
Kúpeľná liečba prospieva zdraviu a posudzuje ju konkrétna zdravotná poisťovňa.

1. Krok: Konzultácia a rozhodnutie

Na začiatok je potrebná konzultácia s ošetrujúcim lekárom (najčastejšie s odborným lekárom), ktorý vám na základe vášho zdravotného stavu môže odporučiť kúpeľnú starostlivosť. Rozhodnutie či liečenie absolvujete je však na vás.

2. Krok: Vypísanie Návrhu na kúpeľnú starostlivosť

Po vašom  rozhodnutí je potrebné vypísať tlačivo Návrh na kúpeľnú starostlivosť. Vypisuje ho buď odborný lekár alebo váš všeobecný lekár (na odporúčanie odborného lekára). V tomto tlačive je okrem vašich osobných údajov nutné uviesť vašu diagnózu a podľa nej aj zaradenie do skupiny A alebo B. Rozdelenie diagnóz do týchto skupín je určené Indikačným zoznamom pre kúpeľnú starostlivosť.

3. Krok: Absolvovanie vyšetrení

Pre úplnosť priložených dokumentov o vašom zdravotnom stave je potrebné absolvovať vyšetrenia, na ktoré vás odošle ošetrujúci lekár.

4. Krok: Odovzdanie Návrhu na kúpeľnú starostlivosť do zdravotnej poisťovne

Vypísané, potvrdené a podpísané tlačivo Návrh na kúpeľnú starostlivosť spolu s priloženými výsledkami vyšetrení napokon odovzdáte do pobočky vašej zdravotnej poisťovne, najneskôr šesť týždňov pred uplynutím doby indikácie.

5. Krok: Čakanie na vyjadrenie zdravotnej poisťovne

Zdravotná poisťovňa má spravidla 30 dní na schvaľovací proces. V tomto procese sa skúmajú všetky indikácie a kontraindikácie zdravotného stavu poistenca. Výsledkom môže byť:

  • Schválenie Návrhu na kúpeľnú starostlivosť so spôsobom úhrady typu „A“

(znamená, že kompletná zdravotná starostlivosť, vrátane stravy a ubytovania je hradená zdravotnou poisťovňou. Poistenec si hradí len zákonom stanovený poplatok vo výške 1,66 €/ deň pobytu)

  • Schválenie Návrhu na kúpeľnú starostlivosť so spôsobom úhrady typu „B“

(znamená, že zdravotná starostlivosť je hradená zdravotnou poisťovňou, ale stravu a ubytovanie si poistenec hradí sám)

  • Zamietnutie úhrady na kúpeľnú starostlivosť

K zamietnutiu môže dôjsť vtedy, ak zdravotný stav poistenca nespĺňa zákonom stanovené podmienky, alebo sa vyskytujú kontraindikácie ku kúpeľnej liečbe.

Nakoniec dostanete poštou rozhodnutie zo zdravotnej poisťovne, a to buď formou Oznámenia o schválení kúpeľnej starostlivosti, kde je uvedený schválený počet dní liečby a posledný možný nástupný termín alebo sa vám Návrh na kúpeľnú starostlivosť vráti s uvedením dôvodu zamietnutia.

14 dní pred nástupom na kúpeľnú liečbu je potrebné vybaviť si potvrdenie o aktuálnom zdravotnom stave.

Zhrnutie na záver: Vybavenie kúpeľnej starostlivosti nie je také zložité ako sa zdá. Úplne prvou vecou, ktorú je v tomto prípade nutné urobiť, je porozprávať sa o možnosti liečenia s lekárom. Následne je treba vypísať Návrh na kúpeľnú starostlivosť a doložiť ho výsledkami z vyšetrení. Po odovzdaní potvrdených dokumentov v zdravotnej poisťovni už stačí len počkať na vyjadrenie.

Text: Alena Kytková
Foto: Pixabay.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button