DôchodokPoradňaSociálna poisťovňa

Pracujúcim dôchodcom zvýšia dôchodok do konca marca

Medziročne stúpol ich počet takmer o päť percent

Starobným dôchodcom, ktorí v roku 2019 pracovali, zasielala Sociálna poisťovňa začiatkom roku 2020 oznámenie o zvyšovaní dôchodku na základe každoročnej valorizácie vyplývajúcej zo zákona, ktorá pre aktuálny rok predstavuje navýšenie najmenej o pevnú čiastku v sume 9 eur. Keďže sa jedná o poistencov, ktorí v minulom roku odvádzali povinné poistné, čaká ich ďalšie zvyšovanie.

O výške starobného dôchodku od 1. januára 2020 za obdobie dôchodkového poistenia získaného v roku 2019 rozhodne Sociálna poisťovňa osobitne, najneskôr do 31. marca 2020 automaticky, bez nutnosti požiadania.

Strieborná ekonomika

Z prieskumov vyplýva, že popri dôchodku pracuje čoraz viac Slovákov. V uplynulom roku ich bolo viac ako 267 tisíc, čo predstavuje medziročný nárast o takmer päť percent, pričom oproti roku 2015 sa zvýšil počet pracujúcich penzistov celkovo o 48 tisíc. U zrelej generácie, vo veku nad 60 rokov, stúpla taktiež ochota spotrebovať. V štruktúre merania kúpyschopnosti obyvateľstva platí, že čím vyšší je mesačný príjem, tým vyššia je aj ochota investovať, okrem nutných výdavkov za bývanie a potraviny, do zdravia, kultúry a cestovania. Výnimkou nie sú ani rekreácie či ozdravné pobyty. Zvyšujúci sa vek obyvateľstva a ochota naďalej pracovať a investovať tak vytvára novú skupinu spotrebiteľov so špecifickými nárokmi a potrebami, čím sa stále viac skloňuje slovo strieborná ekonomika.

Minimálny dôchodok najvyšší za posledné roky

Čítaj tu

Zamestnávatelia potrebujú seniorov

Dôvodov, prečo sa ľudia v zrelom veku rozhodnú pracovať, je pritom niekoľko. Nejde iba o nepriaznivú ekonomickú situáciu, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať, ale aj o dopyt zo strany zamestnávateľov.

Pracovné sily chýbajú vo viacerých odvetviach, najmä však v zdravotníctve, školstve, ale aj v službách či v tradičných remeslách. „Opravára domácich spotrebičov robím vo veku 67 rokov aj preto, lebo mladšia generácia nemá o túto prácu záujem. V podstate to už dnes nemá kto robiť, napriek tomu, že požiadavky zo strany zákazníkov sú,“ objasňuje svoje dôvody zamestnanosti popri dôchodku Milan: „môže sa pritom zdať, že opravára v dnešnej dobe plných obchodov nikto nepotrebuje, ale nie je tomu tak. Opraviť varnú dosku, chladničku, umývačku riadov či televízor vyjde stále podstatne lacnejšie ako kúpa nového spotrebiča.“

Pracujúcim dôchodcom vychádza v ústrety aj štát v podobe oslobodenia od platenia povinných odvodov.

pracujúci dôchodca
Pracovné sily chýbajú najmä v školstve a zdravotníctve

Pracujem v zrelom veku

Podľa zákona o sociálnom poistení môžu popri dôchodku pracovať poberatelia starobného a predčasného starobného dôchodku s maximálnym ročným príjmom 2 400 eur a tiež poberatelia invalidného dôchodku. Dôchodca, ktorý si privyrába na dohodu a jeho príjem je do 200 eur mesačne, môže aj v roku 2020 využiť odvodovú úľavu, pri ktorej neplatí žiadne povinné poistné.

Zvyšovanie dôchodkov v roku 2020

Čítaj tu

Odvodová úľava pre dohodárov

Na odvodovú úľavu, ktorá v minulosti zvykla oslobodiť od platenia povinných odvodov najmä študentov, majú od júla 2018 nárok aj poberatelia predčasného starobného dôchodku, avšak maximálne do výšky 200 eur mesačne. Priemerný ročný príjem tak nesmie presiahnuť 2400 eur, v takom prípade by poberateľovi predčasnej penzie bolo vyplácanie dávky zo zákona pozastavené.

Inak to majú v prípade pracovných dohôd starobní, invalidní, výsluhoví či invalidní výsluhoví dôchodcovia. Tí v prípade prekročenia maximálneho priemerného mesačného zárobku zaplatia povinné poistné zo sumy, ktorá presiahla povolených 200 eur.

O odvodovú úľavu musia dôchodcovia písomne požiadať

Čítaj tu

Ako je tomu vo svete?

Starnutie obyvateľstva vytvára, podľa Inštitútu zamestnanosti, novú skupinu aktívnych dôchodcov. Kým v roku 2010 predstavoval podiel obyvateľov nad 65 rokov 17 %, do roku 2060 sa predpokladá jeho nárast na viac ako 68 %. Pre zaujímavosť, v rámci Európskej únie sú to práve ľudia v zrelom veku, ktorí vlastnia viac ako 65% z celkových úspor, 60% nehnuteľností, 50% osobných áut, dokonca 80% všetkých predaných luxusných vozidiel. Oproti generácií dnešných tridsiatnikov sa však v čase produktívneho veku nemuseli v takej miere zadlžovať pri budovaní vlastného bývania či rodiny.

Text: Alena Kytková
Zdroj: Sociálna poisťovňa, Iz.sk
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button