DôchodokPoradňaSociálna poisťovňa

Takto sa zmenia dôchodky na prelome rokov

Všetko, čo potrebujete vedieť o výške dôchodku v budúcom roku

Sociálnu poisťovňu čaká počas najbližších mesiacov nepomerne viac práce ako inokedy. Obhospodáriť treba najmä dôchodcov, ktorých dávky a vianočný príspevok prejdú novým prepočtom. Počnúc decembrovou výplatou vianočných príspevkov, cez ich januárovú valorizáciu až po zvyšovanie dôchodkov pracujúcim dôchodcom najneskôr do marca 2020, prejdú penzijné dávky niekoľkými výraznými a viacstupňovými zmenami. Takto uzavrieme starý rok a začneme nový.

Na pláne je tiež prepočet výšky exekučných zrážok dôchodcom s exekúciami, prepočet predčasných starobných dôchodkov niektorým ženám (ročník 1958 a 1959) v súvislosti s novým dôchodkovým vekom a napokon aj príprava na prepočty tzv. československých dôchodkov.

Vianočný príspevok v decembri

Kým v roku 2018 bola maximálna výška vianočného príspevku pre dôchodcov najviac 100 eur, v tomto roku bude vyplácaný v približne dvojnásobnej výške. 200 eur však môžu očakávať iba penzisti, ktorých mesačný dôchodok neprekročí sumu 210,20 eur. Najnižší vianočný príspevok bude v sume 13,14 eur a je určený dôchodcom s výškou dôchodku 658,50 eur. Sociálna poisťovňa dokopy vyplatí v decembri 2019 až 1 300 000 vianočných príspevkov.

Výška dôchodku / súbehu dôchodkov v eur

Výška vianočného príspevku v eur

do 210,20 200,00
210,21 – 420,40 200,00 – 124,33
420,41 – 658,50 98,85 – 13,14

Výpočet výšky vianočného príspevku podľa vzorca max{174,52 – 0,36 x (D – 210,20);10}, 200,00 je maximálna suma vianočného príspevku, D je suma dôchodku alebo úhrnu dôchodkov za mesiac december 2019, 210,20 je suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu určená zákonom č. 601/2003 Z. z.

Vianočný príspevok sa bude vyplácať spolu s dôchodkom, buď prostredníctvom pošty alebo na bankový účet. Výplatný termín, ktorý pripadne na 24. decembra, sa pre rok 2019 posúva na 23. decembra. Po Novom roku sa výplatný termín mení zo 6. januára na siedmeho.

Všetko, čo potrebujete vedieť o vianočnom príspevku 2019

Čítaj tu

Valorizácia v januári

Aj v roku 2020 stúpnu dôchodky o takzvanú dôchodcovskú infláciu, ktorá predstavuje kompenzáciu medziročného nárastu spotrebiteľských cien. Ako smerodajné sa berú štatistické údaje za prvý polrok aktuálneho roku. Pre rok 2020 teda možno očakávať navýšenie dôchodkov buď o pevnú valorizačnú sumu alebo ich nárast o 2,9 %. Valorizácia dôchodkov od 1. januára 2020 sa dotkne približne 1 700 000 všetkých typov dôchodkových dávok a exekučné zrážky bude treba nanovo prepočítať zhruba 35 tisíc poberateľom dôchodkov. Exekvovaným dôchodcom sa tak môže od nového roka po zvýšení dôchodku zvýšiť aj exekučná zrážka z neho.

Všetko, čo potrebujete vedieť o valorizácií dôchodkov 2020

Čítaj tu

minimálny dôchodok
Minimálny dôchodok, vyšší o 50 eur, sa dotkne približne 280 tisíc dôchodcov

Vyšší minimálny dôchodok

Schválením novely zákona o sociálnom poistení dostanú dôchodcovia, poberajúci minimálny dôchodok, v budúcom roku podstatne viac. Po novom sa bude odvíjať od výšky priemernej mesačnej nominálnej mzdy spred dvoch rokov. Výpočet minimálneho dôchodku bude prebiehať dvojstupňovo. V prvom kroku ho bude tvoriť 33% z priemernej mzdy na Slovensku zverejnenej Štatistickým úradom. Jeho druhú zložku bude tvoriť príslušné percento zo sumy životného minima, a to v závislosti od počtu odpracovaných rokov. Za odpracovaných 31 až 39 rokov bude minimálny dôchodok navýšený o 2% zo sumy životného minima, za 40 a viac rokov o 3 percentá. Vo väčšine prípadov stúpne jeho výška o takmer 50 eur a dotkne sa približne 280 tisíc dôchodcov.

Všetko, čo potrebujete vedieť o minimálnom dôchodku pre rok 2020

Čítaj tu

Text: Alena Kytková
Zdroj Sociálna poisťovňa
Foto: 123rf.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button