Zo života

Adventný čas, začiatok sviatočnej tradície Vianoc

Zažli sme s láskou prvú sviečku

Poznáme hodnotovú podstatu blížiaceho sa adventného obdobia? A tušíme, aký dátum, symboly a sled udalostí je aktuálny pre tradície Vianoc?

Advent, advent, štyri sviece, prvá z nich sa zatrbliece. Za ňou druhá, tretia zhorí, prinesieme stromček z hory, a keď štvrtá horí stíška, tešíme sa na Ježiška.

Milióny ľudí po celom svete sa v adventnom čase pripravujú na oslavy narodenia Ježiša, Božieho Dieťaťa, ocitajúceho sa v jednoduchosti betlehemských jasličiek. Predpokladajme teda, že väčšina dospelých, veriacich, neveriacich, kresťanov, ale aj ľudí s inými náboženskými vyznaniami, určite má o tomto dejinnom priebehu istú vedomosť. Akokoľvek, adventné i vianočné posolstvo je treba priblížiť najmä našim deťom a vnúčatám. Im sa totiž pri rozsvietenom vianočnom stromčeku najviac rozžiaria očká. Vytvoriť a sprístupniť čarovnú atmosféru Vianoc deťom a mládeži znamená, zapojiť ich priamo do diania. Nech sa podieľajú na celkovej príprave. A popri tom, nech si osvoja pojmy, symboly a spoznajú podstatu nevšedného príbehu, samozrejme primerane veku.

Skôr než zaznie Tichá noc, svätá noc

Hodnotový základ Adventu, v kresťanskom chápaní, spočíva v duchovnej príprave. Advent (lat. adventus-príchod) je v cirkevnom kalendári obdobím štyroch nedelí pred Vianocami. Začína sa vždy prvou nedeľou po 30. novembri. Podľa liturgického kalendára pripadne tento rok na 1. december. Vrcholí oslavou ohromujúcich udalostí na Štedrý deň (24. december). K nemu prináleží polnočná svätá omša v kostoloch a až vtedy sa v symbolických betlehemských jasličkách rozžiari to najväčšie, Božie svetlo. Atmosféru umocní v tme rozžiarený vianočný strom a na záver v chrámoch zaznieva pieseň – Tichá noc, svätá noc. Za prvý sviatok vianočný, Deň Kristovho narodenia, sa považuje 25. december.

Takto sa od januára zdvihnú dôchodky

Čítaj tu

Z biblických statí sa dozvedáme i o troch mudrcoch z Východu. Keď zachytili chýr, vydali sa na cesty, za svetlom betlehemskej hviezdy. Gašpar, Melichar a Baltazár našli, poklonili sa a obdarovali betlehemské Dieťa zlatom, kadidlom a myrhou. Sviatok Troch kráľov (6. januára) sa na Slovensku uchováva dodnes. Uvedomujeme si ho práve tak s iniciálkami alebo skratkou G+M+B, doplnenou rokom. Koledníci ju zaznamenávajú kriedou na dvere príbytkov. Je odvodená od pôvodného znenia Christus Mansionem Benedicat, Kristus, žehnaj tomuto domu.

seniori a vianoce
Adventný kalendár môže mať mnoho podôb. Deti však poteší ten, ukrývajúci kúsok čokolády

Zaužívané zvyky Adventu

Neodmysliteľným symbolom je vysvietený vianočný stromček. Pozornosť pútajú jasličkový betlehem so Svätou rodinou, troma kráľmi, anjelmi, pastiermi, zvieratkami. Adventný kalendár zaujíma predovšetkým deti, aj preto, že za jednotlivými okienkami sa ukrývajú možno obrázky, možno veršíky, možno myšlienky s biblickým motívom, ale určite je v ňom kúsok čokolády. A tá chutí, povzbudzuje a motivuje.

Takto sa budú vyplácať dôchodky počas vianočných sviatkov

Čítaj tu

Zostať verní tradíciám, to chce zadovážiť si, prípadne zhotoviť, Adventný veniec. Obyčajne je vyformovaný do kruhu. Vždyzelené vetvičky (zelená symbolizuje nádej) zdobia štyri sviečky. Zapaľujeme ich postupne. Podľa Františka Rábeka (2010) pripomínajú svetlo viery. Stupňuje sa zapáleným počtom sviečok. Hľadiac na jednotlivé svetielka, cítime blízkosť výnimočného Štedrého dňa.

Takto pôjdu do dôchodku ročníky 1958, 1959 a 1960

Čítaj tu

Moderný svet vníma Advent a Vianoce viac komerčne. Kampaň začala. Podporné prospekty s vianočnými motívmi sú nám podsúvané v predstihu. Pri nákupoch v obchodných centrách sa hranice našej citlivosti už v polovici novembra dotkne dookola bežiaca reklama „dnes je štedrý deň,…“ Je to obraz konzumnej realizácie Vianoc. V praxi predstavuje nekonečný predvianočný frmol v supermarketoch, behanie za darčekmi, zháňanie až prílišného objemu jedla, zákuskov, ovocia na štedrovečerný stôl. Štedrosť síce patrí k adventnému i vianočnému obdobiu, ale myšlienka z evanjelia podľa Lukáša, kapitola 21:34 „dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami…“  (in P. H. Kolvenbach SJ, 2017, s. 12)  nech je pre nás aj v tomto sviatočnom období akýmsi apelom, a to nielen v otázkach uchovania zdravia a pohody…

Text: Marika Tomová
Zdroj: František Rábek, Svetlo adventných a vianočných dní, 2010, Peter-Hans Kolvenbach SJ, Advent zamyslenia, 2017.
Foto: Pixabay.com

Ukázať viac

Súvisiace články

Pozrite si taktiež
Close
Back to top button