Poradňarodičovský dôchodok

Začali vyplácať rodičovský dôchodok

Ako prví ho dostanú novopriznaní dôchodcovia

Do konca tohto týždňa budú mať na účte rodičovský dôchodok prví starobní dôchodcovia, ktorí sú zároveň rodičmi. Sociálna poisťovňa začala posielať historicky prvé rozhodnutia o jeho nároku a výške, a tak zákon, ktorý má napraviť nespravodlivý rozdiel vo výške penzie bezdetných dôchodcov a rodičov, definitívne prechádza do praxe.

Ako prví ho dostanú starobní dôchodcovia, ktorým bola penzia priznaná priebežne po 28. februári 2023. Ide o menšiu skupinu žiadateľov, preto je proces preskúmania a priznania nároku naň jednoduchší a rýchlejší. Rodičovský bonus bude vyplatený jednorazovo za celý rok 2023.

Ročná minimálna suma za jedno dieťa a pre jedného rodiča je približne 120 eur, maximálna 261,60.

Asi 70 percent dôchodcov dostane peniaze na účet, zvyšných 30 percent v hotovosti poštou. Rodičovský dôchodok bude tento rok stáť štátnu kasu 253 miliónov eur, budúci rok 274 miliónov a ďalší rok 296 miliónov eur.

Rodičovský dôchodok vyrovná rozdiel vo výške penzií medzi rodičmi a bezdetnými

 Čítaj tu

Do leta ho vyplatia všetkým

Sociálna poisťovňa bude rodičovské dôchodky vyplácať v dvoch režimoch. Dôchodcovia, ktorí dosiahli starobný dôchodok alebo rozhodnutie o ňom po 1. marci tohto roku, dostanú rodičovský dôchodok priebežne, počínajúc už týmto týždňom.

Penzisti, ktorým bol priznaný starobný dôchodok do 28. februára tohto roka, dostanú rodičovský bonus, aj vzhľadom na to, že ide o veľa ľudí, priebežne do leta 2023. Informoval o tom Milan Krajniak.

Nárok na rodičovský dôchodok vzniká poberateľom starobného dôchodku, ktorí vychovali najmenej jedno dieťa, ktoré v roku 2021 odviedlo do Sociálnej poisťovne odvody aspoň za jeden deň. Ako vymeriavací základ na určenie jeho výšky slúži priemerná hrubá mzda dieťaťa za rok 2021, z ktorej sa vypočíta rodičovský dôchodok vo výške 1,5 percenta pre matku a 1,5 percenta pre otca.

Nárok na rodičovský dôchodok nemajú poberatelia predčasného starobného dôchodku ani invalidní dôchodcovia, ktorí nedovŕšili dôchodkový vek.

Poberateľ predčasného dôchodku nemá nárok na rodičovský bonus

 Čítaj tu

Tento rok dostanú seniori rodičovský dôchodok v jednej sume za celý rok naraz. V budúcom roku už bude vyplácaný mesačne spolu so starobným dôchodkom.

rodičovský bonus
Maximálny rodičovský dôchodok bude 21,82 eur mesačne, resp. 262 eur ročne

Výška rodičovského dôchodku za jedno dieťa a pre jedného rodiča

v závislosti od hrubej mzdy dieťaťa

Hrubá mzda Mesačný rodičovský bonus v eurách Ročný rodičovský bonus v eurách
800 12,00 144,00
1000 15,00 180,00
1211 18,17 218,00
1453 21,83 262,00

Aký vysoký bude rodičovský dôchodok

 Čítaj tu

Rozhodovali deti

Sociálna poisťovňa zároveň prijala viac ako 19,5-tisíc vyhlásení o zamietnutí nároku na rodičovský dôchodok zo strany detí, na základe ktorých viac ako 19-tisícom dôchodcov nárok na rodičovský dôchodok nevznikne a naopak, na základe prejavenej vôle dieťaťa ho dostane, namiesto biologických, 400 náhradných rodičov.

Text: Alena Kytková
Foto: Preepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button