Zo života

Internet ako anonymný priestor

V hlavnej úlohe - bezmennosť

Anonymita – bezmennosť môže byť úmyselná alebo neúmyselná. Neúmyselná anonymita býva z dôvodu straty, resp. nezachovania informácii z minulosti. Úmyselná anonymita je dokonca žiaduca u konkrétnej osoby, prípadne inštitúcie, v záujme zachovania ich súkromia.

S internetom je to tak trochu ako s ohňom. Dobrý sluha, ale zlý pán. Dobrý sluha – internet nám priniesol nové možnosti získavania i šírenia informácií, úžasné možnosti elektronickej komunikácie a trávenia voľného času. Zlý pán – žiaľ,  internet priniesol do virtuálneho sveta a umožnil aj novú formu agresivity, vrátane kyberšikanovania.

 AAA princíp

Správanie ľudí na internete, vo virtuálnom svete, je ovplyvnené tromi charakteristikami (Kyberšikanovanie.sk, Monika Gregussová, Miro Drobný) tzv. AAA princípom.

  • Dostupnosť – dnes sa môžeme pripojiť k internetu takmer všade. V kaviarni, v hoteli, v úrade, ale aj na cestách. Nepotrebujeme k tomu nevyhnutne PC, spájame sa cez tablety, mobily. Dostupní sme 24 hodín.
  • Dnes už ani cena za internet nepredstavuje obmedzenie prístupu naň. Poplatky nie sú vysoké. Naopak, mobilní operátori sa predbiehajú v poskytovaní dosahu, kvality a rýchlosti internetu.
  • Princíp anonimity – na jednej strane je tu možnosť odhaliť o sebe iba toľko, koľko dovolíme. Na druhej strane, ľudia na internete majú pocit, že ich nikto nepozná, môžu sa zdôveriť s niečím, čo by tvárou v tvár nikdy nedokázali. Má to však aj nebezpečnú stránku – zvyšujúcu sa agresivitu. Človek, ktorí agresivite podľahne, nemá pocit zodpovednosti za svoje konanie a nemyslí na to, že môže byť odhalený.

Domnievam sa, že nie za všetko nesie zodpovednosť internet. On je viac-menej nástroj, ktorý vytvoril podmienky pre agresívnych ľudí. Aj vynález písma bol zneužitý na písanie anonymných udaní, výhražných listov. Telefón zase priniesol anonymné volania.

Ako získať potvrdenie o dôchodku na bezplatné cestovanie vlakom

Čítaj tu

Obeť

Obeťou sa môže stať každý nás. Bez ohľadu na vek. Najzraniteľnejšie sú deti a dnes aj seniori. Môžete namietať, prečo seniori. Ibaže, aj seniori potrebujú udržiavať kontakt s bývalými spolupracovníkmi, získavajú nových priateľov na univerzitách tretieho veku, v knižniciach, pri športe a podobne. Dnes je bežné, že sú seniori na sociálnych sieťach, ako je FB, Twitter, Instagram…, a tak sa môžu celkom ľahko stať obeťou kyberšikanovania.

Agresor

Agresorom môže byť žiaľ, aj človek, ktorého dobre poznáme, iba sa ukrýva za anonymitou. Ubližuje, vydiera, ohrozuje, zastrašuje, strápňuje…., od posmeškov je veľmi blízko k násiliu. Pri kybešikanovaní neostávajú viditeľné stopy ublíženia, modriny, zranenia, ibaže zraňovanie slovami je rovnako zlé, ak nie horšie.

Pre úplnosť treba dodať, že agresor si nemusí vytypovať obeť iba na internete. Hrozí to aj v reálnom živote. Veľa ľudí je obeťou mobbingu a bossingom. Okrem agresora a obete sú tu ešte „prizerajúci – publikom“, ktorí by často mohli pomôcť, ale nepomôžu. Agresora síce poznáme, ale brániť sa je ťažké, a čo potom na internete.

internet a seniori
Kyberšmejdi a rôzni podvodníci sa spoliehajú na to, že aj keď sa seniori naučia pracovať s PC, prístupom na internet sú málo ostražití

Kyberšmejdi

Kampaň, ktorá sa viedla a vedie voči šmejdom, zaznamenala určitý úspech. Ibaže, okrem vzdelávania seniorov k väčšej obozretnosti, nestagnovali ani šmejdi. Zmenili taktiku, stiahli sa z predvádzacích akcii a etablovali sa na internet. 

Kyberšmejdi a rôzni podvodníci sa spoliehajú na to, že aj keď sa seniori naučia pracovať s PC, prístupom na internet sú málo ostražití. Často sa dostávajú do dlhovej pasce. Myslím si, že by Sociálna poisťovňa vedela uviesť, koľko dôchodcov má zrážky z dôchodkov, alebo koľko poberateľov dôchodkov sa dostalo do exekúcie. S tým by mala spoločnosť niečo robiť. K bezpečnej práci na internete rozhodne nestačí iba antivírusový program.

Láska a vzájomná úcta naprieč generáciami

Čítaj tu

Ako sa brániť voči kyberšikanovaniu

Okamžite zareagovať, páchateľovi dať najavo, že nám jeho správanie prekáža. Ďalej s nim nekomunikovať, nič nevysvetľovať.

Uchovať si dôkazy.  Iba agresor si myslí, že sa nedá identifikovať. Aj vo virtuálnom svete ostávajú stopy, ktoré sa dajú použiť na identifikáciu páchateľa. Uložiť si              e-mailové správy, SMS, MMS, históriu četu.

Blokovanie a nahlasovanie, v e-mailovej a četovej správe sa dá nastaviť blokovanie správ od šikanujúcej osoby. Tiež sa dá obťažovanie nahlásiť správcovi stránky. Prípadne nahlásiť polícii.

Kyberšikana je patologickým javom v medziľudských vzťahoch aj v našej spoločnosti. Prevencia je najlepším liekom! Neviem, nenašla som informáciu, že by v SR bol oficiálny program zameraný na potieranie kyberšikanovania. Ak áno, zapojte sa do diskusie, podeľte sa o skúsenosti.

Zachytila som informáciu o zavádzaní  medzinárodného programu v Česku „Stop, Think, Connect“ – „Zastav, premýšľaj, pripoj sa!“

Myslím si, že viem objektívne posúdiť nový program na Univerzite tretieho veku TU Zvolen, ku ktorému sa tiež hlásim. V rámci projektu ERASUMUS + pripravili pre seniorov bezplatné prednášky: Bezpečnosť v informačných technológiách a Právna bezpečnosť. Prednášky budú organizované v období od 03.03. do 15.05.2020.

Plagát s obsahom jednotlivých prednášok je doplnený výzvou „Nie je potrebné prihlásiť sa, stačí keď prídeš!“ Verím, že program osloví čo najviac seniorov nášho mesta, okresu i vzdialenejšieho okolia.

Takto pôjdu do dôchodku ročníky 1958, 1959 a 1960

Čítaj tu

Hovorí sa dôveruj, ale preveruj! Platí to v súkromí i vo verejnom priestore. Nikto nechce zažiť situáciu, aby niekto poškodil jeho povesť. Opatrnosť je na mieste.

Na záver ešte jeden motivačný citát: „Nedôvera a opatrnosť sú rodičia bezpečnosti.“ Benjamín Franklin.

Text: Anna Čunderlíková
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Súvisiace články

Back to top button