Všeobecné info

Opäť zmena: Odchod do dôchodku po novom

Vďaka návrhu novely zákona o sociálnom poistení prestanú byť sporné ročníky 1958 až 1960 znevýhodnené

Z dôvodu ústavného zastropovania dôchodkov, ktoré ustálilo vek odchodu do dôchodku na 64 rokov a do platnosti vstúpilo od 1. júla 2019, zanikol takzvaný dôchodkový automat, ktorý určoval vek odchodu do penzie. Ten bol známy päť rokov vopred, avšak je definitívne minulosťou. Po novom bude dôchodkový vek presne definovať tabuľka, ktorá bude súčasťou novelizovaného zákona o sociálnom poistení, ktorého návrh parlament schválil 17. septembra 2019. Nový model určovania veku odchodu do dôchodku schválili vrátane pozmeňujúcich návrhov z výborov.

Odchod do dôchodku vo veku 64 rokov sa vzťahuje na mužov a bezdetné ženy. Pre tie, ktoré vychovali najmenej jedno a viac detí, schválili poslanci nástup do penzie podľa iného metra. Jedno dieťa znamená odchod do penzie vo veku 63 rokov a 6 mesiacov, ak dve, na dôchodok nastúpi žena vo veku rovných 63 rokov. Ak ste vychovali tri a viac detí, do penzie odídete vo veku 62 rokov a 6 mesiacov.

Sporné však mali byť ročníky žien narodených v rokoch 1958, 1959 a 1960, ktoré vychovali dve deti a vďaka dôchodkovému automatu boli v určovaní spravodlivého veku odchodu do dôchodku značne ukrátené. Týka sa to žien narodených od 1. januára 1957 do 31. decembra 1961.

Vek odchodu do dôchodku, sporné ročníky po starom

Dôchodkový vek žien, ktorým sa aj po 31. decembri 2018 zachovával znížený dôchodkový vek

Rok narodenia 0 detí 1 dieťa 2 deti 3 – 4 deti >5 detí
1957 62r+6m 62r+6m 61r+9m 60r 58r+3m
1958 62r+8m 62r+8m 62r+8m 60r+9m 59r
1959 62r+10m 62r+10m 62r+10m 61r+6m 59r+9m
1960 63r+2m 63r+2m 63r+2m 63r+2m 60r+6m
1961 nový DV nový DV nový DV nový DV 61r+3m

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Koho sa týkajú zmeny dôchodkového veku od roku 2019?

Čítaj tu

Definitívne zanikne referenčný vek

Dôvodom pocitu znevýhodnenia v téme odchodu do penzie medzi spornými ročníkmi a tými ostatnými bol takzvaný referenčný vek, ktorý bol priamo stanovený zákonom o sociálnom poistení a vyjadroval priemernú strednú dĺžku života v aktuálnom dôchodkovom veku vyjadrenom v celých rokoch. Po novom ho však nahradí presná tabuľka ukotvená priamo v zákone.

Vek odchodu do dôchodku po novom
Vďaka návrhu novely zákona o sociálnom poistení prestanú byť sporné ročníky 1958 až 1960 znevýhodnené

Presne stanovený vek odchodu do dôchodku

Rezort práce si veľké skoky v určovaní dôchodkového veku uvedomoval a po novom sa chystá upustiť od starej formy, kde vek odchodu do dôchodku určoval takzvaný dôchodkový automat, pričom zohľadňoval najmä kritérium strednej dĺžky života. Schválený návrh novely zákona o sociálnom poistení hovorí o pevnom ustanovení dôchodkového veku pre všetky skupiny poistencov. V prílohe zákona totiž bude pevne zadefinované členenie zohľadňujúce pohlavie, ročníky aj počet vychovaných detí a bude sa týkať rovnako mužov ako i žien. Definícia výchovy dieťaťa sa pritom ustálila a za vychované dieťa sa považuje rovnako ako vlastné, tak aj osvojené či dieťa zverené do opatery. Za starostlivosť sa taktiež berie výchova, ktorá trvala najmenej 10 rokov do dovŕšenia dospelosti alebo najmenej 5 rokov, ak sa o neho starali od dovŕšenia jeho ôsmeho roku života.

Dôchodky v roku 2020: Čo nás čaká?

Čítaj tu

Vek odchodu do dôchodku, sporné ročníky po novom

Rok narodenia Muž / žena bez detí Žena, 1 dieťa Žena, 2 deti Žena 3 alebo 4 deti Žena, najmenej 5 detí
1957 62 r. a 6 mes. 62 r. a 6 mes. 61 r. a 9 mes. 60 rokov 58 r. a 3 mes.
1958 62 r. a 8 mes. 62 r. a 7 mes. 62 r. a 1 mes. 60 r. a 9 mes. 59 rokov
1959 62 r. a 10 mes. 62 r. a 8 mes. 62 r. a 5 mes. 61 r. a 6 mes. 59 r. a 9 mes.
1960 63 rokov 62 r. a 10 mes. 62 r. a 9 mes. 61 r. a 10 mes. 60 r. a 6 mes.
1961 63 r. a 2 mes. 63 rokov 63 rokov 62 r. a 2 mes. 61 r. a 3 mes.
1962 63 r. a 4 mes. 63 r. a 2 mes. 63 rokov 62 r. a 6 mes. 61 r. a 7 mes.
1963 63 r. a 6 mes. 63 r. a 4 mes. 63 rokov 62 r. a 6 mes. 61 r. a 11 mes.
1964 63 r. a 8 mes. 63 r. a 6 mes. 63 rokov 62 r. a 6 mes. 62 r. a 3 mes.
1965 63 r. a 10 mes. 63 r. a 6 mes. 63 rokov 62 r. a 6 mes. 62 r. a 6 mes.
Od 1966 64 rokov 63 r. a 6 mes. 63 rokov 62 r. a 6 mes. 62 r. a 6 mes.

Zdroj: NR SR

Čo zlacnie a čo zdražie v roku 2020?

Čítaj tu

Zmeny sa dotknú aj mužov

V prípade, že nemožno zohľadniť pri výpočte veku odchodu do dôchodku počet vychovaných deti žene napríklad z dôvodu, že zomrela pred dovŕšením dôchodkového veku, predpokladá sa, že rovnaké práva pri odchode do penzie budú mať aj muži, ktorí potomstvo vychovali.

Rok narodenia muža 1 dieťa 2 deti  Najmenej 3 deti
1958 62 r. a 8 mes. 62 r. a 8 mes. 62 r. a 6 mes.
1959 62 r. a 10 mes. 62 r. a 10 mes. 62 r. a 6 mes.
1960 63 rokov 63 rokov 62 r. a 6 mes.
1961 63 r. a 2 mes. 63 rokov 62 r. a 6 mes.
1962 63 r. a 4 mes. 63 rokov 62 r. a 6 mes.
Od 1963 63 r. a 6 mes. 63 rokov 62 r. a 6 mes.

Zdroj: NR SR

Text: Alena Kytková
Zdroj: Socpoist.sk, Cas.sk
Foto: RRZ, Pixabay.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button