Všeobecné infoZo života

Šesť cností ľudí v seniorskom veku

Každý vek má svoje pozitíva

Ktosi raz povedal: Keď niečo v našom živote končí, mali by sme dať za tým „bodku“, aby sme novú etapu začali s „veľkým písmenom“.  Tiež je pravda, že cestu k umeniu starnutia si musí nájsť každý sám. Starnutie nám nikto neodoberie, neuľahčí. Počas aktívneho života, pri povinnostiach, sme často nestačili vnímať nové javy a udalosti. Nezbadali sme, ako vyrástli stromy v našom parku, či pribudli nové domy a záhrady.

Jeseň života je čas, kedy môžeme začas vnímať a užívať si všetko nové, krásne a zaujímavé okolo nás. Spomínam si na môjho dedka, ktorý sedel na lavičke pred domom a čakal, kto sa pri ňom zastaví. Ženy ho cestou do obchodu nikdy neobišli. Zavtipkoval, zažartoval, ženy boli jeho publikom. Nevracal sa do minulosti, iba ak v príjemných spomienkach a pritom prežil 1. aj 2. svetovú vojnu.  Nikdy som ho nepočula hovoriť o chorobe. Obdivovala som jeho cnosti: vyrovnanosť, spokojnosť a vďačnosť za život, ktorý prežil, hoci nebol ľahký.

Čo môžeme považovať za cnosti staroby?

  • vyrovnanosť
  • trpezlivosť
  • pokoru
  • slobodu
  • vďačnosť
  • lásku

Kedy hrozí zastavenie výplaty invalidného dôchodku?

Čítaj tu

Vyrovnanosť

Vyrovnanosť znamená prejaviť vnútorný pokoj, duševnú rovnováhu. Spokojný človek sa správa tak, ako to cíti vo svojom vnútri. Predstieraním si človek vytvára tlak na vlastnú myseľ a v konečnom dôsledku i na telo, pretože musí mať neustále pod kontrolou svoje emócie a myšlienkové pochody. Máme právo byť takými, akí sme. Zároveň nechajme ostatných byť takými, akí sú. Vyrovnanosť teda súvisí s toleranciou.

pozitíva dôchodku
Pokora znamená uvedomenie si vlastných nedostatkov

Trpezlivosť

Trpezlivosť znamená bez odporu znášať niečo nepríjemné. Znamená, že znášame iného človeka aj s jeho chybami. Trpezlivosť je predovšetkým cnosťou spolunažívania. Potrebujú ju najmä starší ľudia, ale aj ich mladší rodinní príslušníci. Napríklad perfektný otec, ktorý bol vždy príkladom disciplíny, nakoniec poľavil.  Nemôžeme vedieť, ako sám trpí tým, že zrazu neudrží pokojnú ruku, pokvapká, poleje. Kritika ho môže zraňovať. Na druhej strane je veľa ľudí v pokročilom veku, ktorí nie sú ani trochu trpezliví. V čakárni u lekára, v obchode, majú pocit, že musia prísť na rad prví. Žiaľ, niekedy aj pokojný, láskavý človek sa s prichádzajúcou starobou môže stať podráždenejším, netrpezlivejším.

Pokora

Pokora znamená uvedomenie si vlastných nedostatkov i toho, že je veľa vecí, ktoré ešte nemusíme poznať. Pokorní starí ľudia priťahujú ďalších ľudí, ktorí radi s nimi vedú rozhovor, tešia sa ich spoločnosti. Pokorný človek nesúdi iných, berie druhých takých, akí sú. Táto cnosť ľudí spája, dokážu si pomáhať bez toho, aby očakávali protihodnotu či protislužbu.

Dôchodky v roku 2020: Čo nás čaká?

Čítaj tu

Sloboda

Oslovila ma  myšlienka: „Moja sloboda končí tam, kde začína sloboda druhého“, povedal John Locke, anglický filozof. Stará pravda, ktorú sa snažím neakceptovať. Sloboda starých ľudí nie je samozrejmosťou. Iba ten, kto sa dokáže v starobe oslobodiť od očakávania ostatných ľudí, zažije slobodu, cestu k vlastnej nezávislosti, spokojnosti a šťastiu.

Vďačnosť

Vďačnosť je svojim spôsobom cnosť, schopnosť nezabúdať na dobré skutky a na priateľstvo. Starnutie úspešne zvládneme, keď sa naučíme cnosti vďačnosti. Vďačnosť vytvára človeka, nevďačník nemôže byť skutočným človekom. Vďačnosť je aj podmienkou svornosti, jednoty a súladu sŕdc. U starých ľudí je vďačnosť spojená so spomienkami. Kto s vďačnosťou spomína na to, čo prežil, ten je vo svojej podstate spokojný.

Koho sa týkajú zmeny dôchodkového veku od roku 2019?

Čítaj tu

Láska

Najsilnejším prostriedkom proti starnutiu je láska. Láska má veľa podôb. Schopnosť milovať treba rozvíjať aj v starobe. Stretávame ľudí, ktorí sú fixovaní na svoju predchádzajúcu pozíciu, nechcú sa jej vzdať. Takí ľudia sú presvedčení, že staroba im zničila všetko čo budovali. Nie to je to pravda, každý vek má svoje čaro. Na druhej strane je príjemné stretávať starých ľudí, ktorých síce neobišli vrásky, ale vidíme, cítime, ako z ich tváre  vyžaruje úsmev a láska. V spoločnosti takýchto ľudí sa cítime dobre.

Dalo by sa vymenovať veľa ďalších cnosti, ktoré psychológovia uvádzajú, ako podstatné pre spokojný život, nielen v starobe. Žiadne cnosti nám nespadnú z „neba“, musíme sa o ne usilovať. Sú darom a poslaním, ak nám pomôžu prežiť krásny poproduktívny život a následne i krásnu jeseň života.

Text: Anna Čunderlíková
Foto: 123rf.com

Ukázať viac

Súvisiace články

Back to top button