Zo života

Štúdiom univerzity tretieho veku život dostáva zmysel

Človek sa totiž nestáva starým zo dňa na deň

„Človek starne rýchlejšie, ak neustále myslí na to, že starne,“ Georg Christoph Lichtenberg. Myšlienka, ktorá inšpiruje k zamysleniu. Seniori naozaj s nostalgiou spomínajú na časy, keď im jeden rok pripadal ako večnosť. S pribúdajúcim vekom sa im však akosi „skracuje“ priamo pred očami.

 

Každý vek má svoje čaro. Staroba má často prívlastky ako jeseň života, druhá mladosť, zlatý vek alebo tretí vek. Ak sa na chvíľu zastavíme, pripustíme, že staroba nemá iba niekoľko prívlastkov, ale i niekoľko podôb. Prinajmenšom toľko, koľko je ľudských osudov. Na novú etapu života sa treba vopred pripravovať. Hovorí sa: „Čas prísť, čas odísť“. Rada používam toto slovné spojenie. V čase odchodu z aktívneho života to platí o niečo viac. Príde deň, kedy sa naposledy zatvoria dvere úradu, nemocnice či školy. Za dverami aktívneho človeka, často plného života, zostane jeho sociálny status, pravidelný príjem, ktorý je rozhodne vyšší ako  vymeraný dôchodok, ale najmä vzťahy pracovné i priateľské. Jedno ráno zostane aktívny človek sám. Hoci v kruhu rodiny, priateľov, hlučného davu ale predsa „sám“.

Praha je krásna, no neskúseným vytiahne z vrecka veľa peňazí

Čítaj tu

Ako sú vnímaní starší ľudia?

Rozhodne sa k starobe inak stavajú mladí ľudia. Viem to podľa seba. Keď som nastúpila ako absolventka do zamestnania, 30-ročná kolegyňa bola pre mňa už „stará“. Inak vnímajú starobu ľudia v strednom veku a inak ju vnímajú tí, ktorých sa už bytostne dotýka – senióri. Jedno by mali mať všetci spoločné – úctu človeka k človeku.

Voľnočasové  aktivity

Dnes je seniorom k dispozícii nesmierne veľa možnosti. Jednota dôchodcov, kluby dôchodcov, občianske združenia, univerzity tretieho veku. Vyberať si môžu podľa záujmov i podľa zdravotných predpokladov. Niekto sa rozhodne pre pohybové aktivity. Prevláda záujem o nordic walking či turistiku viac alebo menej náročnú, skupinové cvičenia. Iným seniorom viac vyhovujú tvorivé dielne. V neposlednom rade sú tu ale aj univerzity tretieho veku, ktoré sú vďačným pokračovaním celoživotného vzdelávania.

Vzdelávanie dôchodcov
Dnes pôsobia UTV takmer na každej vysokej škole na Slovensku

História univerzít tretieho veku vo svete

Seniorské vzdelávanie a jeho zaradenie do štruktúr univerzít má korene vo Francúzku. V roku 1980 bolo na francúzskych univerzitách viac ako 60 UTV. Myšlienka seniorského vzdelávania sa rozšírila aj na univerzity v Belgicku, Švajčiarsku, Poľsku, Taliansku, Španielsku, ale aj mimo Európu – Quebec či San Diégo.

Ako sa zmenia termíny výplaty dôchodkov v júli?

Čítaj tu

Univerzity tretieho veku na Slovensku

Z dostupných zdrojov sa dozvedáme, že vznik prvej UTV na Slovensku vyšiel z iniciatívy Jednoty dôchodcov na Slovensku a na návrh Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy SR a Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí SR v roku 1990. Odbornej garancie a prípravy programu sa ujala Katedra vzdelávania dospelých Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Dnes pôsobia UTV takmer na každej vysokej škole na Slovensku. Dá sa vyberať a seniori nachádzajú zmysluplne využitie svojho času. Najväčší záujem je o psychológiu, ako základný vedný odbor, ale aj o jej nadstavbové študijné odbory, ako je: Sebapoznanie a sociálna percepcia, Tréning pamäte, Osobnostný rozvoj seniora a pod. Iní sa zaujímajú o ďalšie odbory, ako sú Pamiatky UNESCO, liečivé bylinky, zdravý životný štýl, práca s počítačmi, vzdelávanie v oblasti nových médií, šport a podobne. Každá  UTV má svoj program, seniori pre ten „svoj “ často precestujú aj viac ako 200 km a sú nesmierne disciplinovaní. Verím, že práve tu je priestor, aby sme sa ku konkrétnym UTV vrátili.

Tri dôvody, prečo pestovať ľaliu bielu

Čítaj tu

Osobne sa domnievam, že počet študentov – seniorov, ktorí chcú svoj život aj v pokročilejšom veku prežiť plnohodnotne  bude pribúdať. Veď človek od prírody túži po novom poznaní, tak prečo to neskúsiť rovno na univerzite!

Text: Anna Čunderlíková
Foto: 123rf.com

Ukázať viac

Súvisiace články

Pozrite si taktiež
Close
Back to top button