KúpelePobyty

Ako si čo najjednoduchšie vybaviť kúpele

Mnoho pacientov sa zložitosti procesu obáva zbytočne

Mnoho pacientov, a rozhodne nielen tých po úrazoch, má nárok na kúpeľnú liečbu. Ústavná starostlivosť je efektívnym pokračovaním ambulantnej liečby početných chronických ochorení a je plne hradená zdravotnou poisťovňou, pokiaľ je pacient zaradený do indikačnej skupiny A. Prvým sprostredkovateľom medzi pacientom a trojtýždňovým liečebným pobytom je všeobecný, prípadne odborný lekár.

Z hľadiska klasifikácie zdravotných úkonov je kúpeľná liečba považovaná za doplnkovú starostlivosť a je poskytovaná dlhodobo chorým pacientom, alebo tým po úrazoch či operáciách. Zo zákona má na ňu nárok každý jeden človek, ktorý riadne odvádza povinné odvody do zdravotnej poisťovne a jeho zdravotný stav si pobyt v kúpeľoch vyžaduje.

Diagnóza na zozname

Vekom si človek chtiac či nechtiac nazbiera zopár diagnóz. Mnohí však takmer netušia, že majú pri svojom ochorení na kúpeľnú liečbu nárok. V minulosti do kúpeľov posielali len vyhradené ochorenia. Dnes je, aj vďaka rozvinutým civilizačným ochoreniam či chorobám z povolania, zoznam diagnóz podstatne dlhší. Do indikačnej skupiny A (kúpeľný pobyt plne hradený z verejného zdravotníctva), spadajú tieto chronické ochorenia:

 • choroby obehového ústrojenstva
 • choroby tráviaceho ústrojenstva
 • choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou
 • netuberkulózne choroby dýchacích ciest
 • nervové choroby
 • choroby pohybového ústrojenstva
 • choroby obličiek a močových ciest
 • duševné choroby
 • kožné choroby
 • ženské choroby
 • choroby z povolania
 • onkologické ochorenia, kompletný zoznam diagnóz

Ak sa teda dlhodobo potýkate s niektorým z uvedených ochorení, s najväčšou pravdepodobnosťou máte na kúpeľnú starostlivosť nárok. Rozhodujúcim faktorom však naďalej zostáva vážnosť zdravotného stavu.

Všeobecná zdravotná poisťovňa vám prispeje na boľavý chrbát či boj s obezitou

Čítaj tu

Nebojte sa papierov

V súčasnosti môže návrh na liečbu v kúpeľoch vystaviť rovnako obvodný ako aj lekár špecialista, ktorý odporučí nielen konkrétne kúpeľné zariadenie, ale stanoví tiež indikačnú skupinu pacienta. Návrh na kúpeľnú starostlivosť však musí obsahovať aj odborné vyjadrenie k diagnóze, jej číslo aj presný názov, anamnézu, laboratórne vyšetrenia, objektívny nález ako aj celkový funkčný stav. Pri senioroch nad 70 rokov sa vyžaduje aj interné vyšetrenie a pri pooperačných stavoch prepúšťacia správa z nemocnice. Je veľmi pravdepodobné, že sa ďalším dokazujúcim vyšetreniam nevyhnete, avšak spravidla ich nebýva veľa.

pobyt v kúpeľoch
Proces vybavenia kúpeľnej liečby v indikačnej skupine „B“ Zdroj: Kúpele Dudince

Indikačné skupiny

Poistenci, ktorých diagnóza je zaradená do kategórie A, majú zdravotnú starostlivosť plne hradenú zdravotnou poisťovňou, a to vrátane ubytovania a stravy. Platia len daň za prenocovanie vo výške približne 1,66€ za jeden deň pobytu. Avšak držitelia Jánskeho plakety alebo preukazu ZŤP sú od nej oslobodení.

Takto môžete ušetriť na liekoch a zdravotníckych pomôckach

Čítaj tu

Poistenci, ktorých diagnóza je zaradená do skupiny B, majú zdravotnú starostlivosť a všetky kúpeľné procedúry hradené poisťovňou, avšak ubytovanie a stravu si zaplatia sami. Približná cena jedného prenocovania, vrátane celodenného stravovania, sa pobyhuje na hranici 20 eur a vyššie.

Rozhodnutie poisťovne

Zdravotná poisťovňa môže pacientov návrh prijať, zamietnuť alebo si dokonca vyžiadať ďalší odborný posudok. Avšak, ak zdravotný stav pacienta kúpeľnú liečbu naozaj vyžaduje, podľa prieskumov sa nestáva často, že by došlo k zamietnutiu. Problematickým skôr býva rozhodnutie o kategorizácii pobytu – čiže zadelenie diagnózy a jej naliehavosti – do plne hradenej skupiny A alebo čiastočne preplácanej skupiny B.

Dostávate dôchodok v hotovosti alebo na účet a chcete to zmeniť?

Čítaj tu

Ambulantná kúpeľná liečba

V prípade, že pacient nemá záujem byť v zdravotnom zariadení ubytovaní, môže na procedúry dochádzať ambulantne. Bola by to však škoda. Kúpele sú po mnoho desaťročí, okrem predpísanej liečby, zdrojom oddychu a spoločenského vyžitia. Trojtýždňový pobyt sa nie nadarmo nazýva ozdravným. Liečivá voda a celková zmena prostredia pôsobia na zdravotný stav mimoriadne priaznivo.

Text: Alena Kytková
Foto: 123rf.com, Kúpele Dudince

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button