Zo života

15. jún: Svetový deň prevencie týrania a zneužívania seniorov

Cieľom 15. júna je zvyšovanie povedomia o tejto celosvetovej problematike

Štyri až šesť percent. Také je podľa údajov OSN spred dvoch rokov percentuálne vyjadrenie počtu seniorov, ktorí v rôznej miere pocítili jednu alebo viac foriem týrania. Hoci toto číslo na prvý pohľad nemusí vyzerať až tak hrozivo, v skutočnosti predstavuje tisíce ľudí len na našom kontinente.

Problematika týrania a zneužívania seniorov je pálčivá téma, ktorá si rozhodne zaslúži pozornosť. S vysokou pravdepodobnosťou sa týka aj nášho okolia, a to aj bez toho, aby sme si to uvedomovali. Bolesť je totiž nie vždy viditeľná na prvý pohľad, keďže týranie nemusí byť zásadne iba fyzického rázu. Môže ísť aj o zasahovanie do psychiky, ba dokonca o finančné alebo iné zanedbávanie. Je však potrebné poukázať na to, že hoci nie každá forma zneužívania zanecháva modriny, jej následky na seba nenechávajú dlho čakať.

Dochádza k nemu väčšinou v domácom prostredí

Hoci sa malé percento prípadov týrania a zneužívania seniorov týka aj zariadení ako sú nemocnice či domovy dôchodcov, drvivá väčšina z nich sa odohráva v domácom prostredí. Postihnutí bývajú najčastejšie tí z nich, ktorí sú fyzicky, psychicky či finančne odkázaní na niekoho iného. Podľa štatistík sú najviac ohrození ľudia po osemdesiatom roku života, pričom o niečo horšie sú na tom práve príslušníčky nežného pohlavia.

zneužívanie seniorov
Starí rodičia majú nezameniteľné miesto v rodine

Dôverčivosť voči neznámym ľuďom sa nie vždy vypláca

Napriek všadeprítomným správam o ďalších a ďalších prípadoch treba upozorniť na to, že ani zďaleka nie sú nahlásené či vyriešené všetky, ktoré sa naozaj dejú. Mnohokrát si ani neuvedomujeme, že to, čo sa deje pred našimi očami, je týranie. Jednou z foriem obzvlášť rozšírenou v našich končinách je okrádanie o finančné prostriedky často spojené aj s vydieraním či miernejším fyzickým násilím. Páchatelia sa pritom zacieľujú na seniorov práve kvôli ich dôverčivosti – pod rôznymi zámienkami dokážu presvedčiť vopred vytipovaných jedincov (najčastejšie práve v dobe, keď obdržali dôchodok či iný príjem), aby ich vpustili do svojich obydlí, z ktorých dokážu vziať peniaze či cennosti a následne pohodlne utiecť. Fakt, že dobromyseľní seniori im sami otvorili dvere, iba polícii sťažuje celé následné vyšetrovanie. Mesto Hlohovec prednedávnom práve z tohto dôvodu nechalo tým ľuďom, ktorí si o túto pomoc požiadali, zadarmo namontovať na dvere ich bytov bezpečnostné zámky.

Ako sa brániť

Na stále nové prípady nás upozorňujú nielen rôzne médiá, ale aj belgické združenie Respect Seniors, ktoré sa problematikou zaoberá už niekoľko rokov. Ich internetové stránky podrobne opisujú nielen rizikové faktory takéhoto správania, ale aj potenciálne následky zanechané na jeho obetiach. Pridávajú aj telefónne číslo, na ktoré sa seniori môžu s dôverou obrátiť. Ani v našich končinách však nie je o pomocné ruky núdza. Ak ste sa stretli s prípadom násilia, nebojte sa obrátiť na linku dôvery alebo priamo na políciu. Nedopusťte, aby niekto ublížil vám alebo vašim blízkym!

Text: Martina Píšová
Foto: Pixabay.com

Zdroj: aktuality.sk, pravda.sk, respectseniors.be, teraz.sk

Ukázať viac

Súvisiace články

Pozrite si taktiež
Close
Back to top button