Zo života

Múdrosť veku a jeho skúsenosti si zaslúžia úctu a uznanie

Právo žiť slušne a starnúť dôstojne aj pri riešení populačného starnutia

Starnutie populácie, predlžovanie veku ľudského života, nízka pôrodnosť i úmrtnosť,  klesajúci počet ľudí v produktívnom veku, postavenie seniorov v spoločnosti, riziká chudoby atď. To sú naliehavé otázky i fakty, týkajúce sa nás všetkých. Skôr či neskôr sa môžu odraziť  na životnej úrovni,  kvalite života i dôstojnom starnutí.

Populačné starnutie hodnotíme ako nepriaznivý jav

Pripisovaný je demografickej kríze. Primárnym aspektom je nevyhovujúce reprodukčné správanie tých, ktorí majú v sebe reprodukčný potenciál. Vyústilo to do nízkej  pôrodnosti. Postupne sa mení veková štruktúra obyvateľstva. Početnejšou sa stáva kategória dôchodcov. Aktuálne prebiehajú úpravy v sociálnom a dôchodkovom systéme. V súvislosti s populačným  starnutím  sa nedá  vylúčiť  prehlbovanie rizika chudoby. Pribúda chorôb, nehovoriac o potrebe udržania kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých. Faktom zostáva, že populácia starne už aj na Slovensku. Preto otázniky a rozpaky, so zreteľom na ďalší vývoj v spoločnosti,  sú úplne v poriadku. Pravda, ak sú prognózy do budúcna pre občanov predzvesťou ďalšej zaťažkávajúcej skúšky s riešením pokus omyl, a k tomu sa pridruží opätovné zvyšovanie daní, pretrvávajúce nízke platy, nízke dôchodky…), je tu stále riziko ujmy na životnej úrovni,  ktorá  určite  rozladí   mladých,  tých v produktívnom, ale  i  tých v zrelom veku.

Mladí chcú žiť slušne

Nepodvolia sa. Otravujú ich prázdne frázy väčšiny politikov, striedajúcich sa podľa potreby v rôznych politických stranách, na rôznych postoch. Za výsmech občanom považujú pretrvávajúcu aroganciu moci. Konkrétne dlhodobé zlyhania priamo na politickej scéne predstavujú podľa nich  nenaplnené sľuby, chýbajúce financie. Prekážajú im podozrenia z korupcie, zdevastované školstvo, zdravotníctvo, súdne prieťahy, ak sa človek chce dovolať spravodlivosti. Odmietajú žiť v chaose, neistote a strachu. Prostredníctvom protestov opakovane vyjadrujú svoj kritický názor a volajú  po zmene. Jednak nemajú v úmysle živoriť v dôsledku  dlhodobej nezamestnanosti alebo tak povediac trápiť sa pre deformovaný trh práce. Isteže je absolútnym nezmyslom vyžadovať od absolventov škôl skúsenosti,  a na druhej strane,  starší so skúsenosťami sú konfrontovaní a bojujú s vekovou diskrimináciou. Ďalšou odrádzajúcou absurdnosťou v ich uvažovaní je po celý život byť zviazaní hypotekárnym úverom za strechu nad hlavou. Chcú sa osamostatniť a chcú  si dopriať   tu a teraz,  v zmysle  carpe diem  (užívať život naplno).

Tri dôvody, pre ktoré vám neschvália kúpeľný pobyt

Čítaj tu

Mnohí svoje predstavy už poriešili. Odišli  do zahraničia, dúfajúc že si polepšia. Hnalo ich presvedčenie o vyššej životnej  úrovni konkrétnych krajín vyspelého sveta, o vyššej  profesionalite  v službách i túžba po poznaní iných kultúr. Týmto rozhodným životným krokom zavrhli celoživotné „uťahovanie opaskov“, podľa vzoru svojich  rodičov, samozrejme s dopadom na ich kvalitu života  a dôstojnosť .

Právo starnúť dôstojne

Po prekročení prahu staroby je kľúčové, ak si uvedomíme obmedzenia, či už finančné alebo zdravotné. Čas každodenného prebúdzania je pre seniora darom. Múdrosť veku a jeho  skúsenosti  si zaslúžia úctu a uznanie. Keďže je viac zraniteľnejší, je treba k nemu pristupovať a jednať s ním ohľaduplne. Aj seniori veľmi pozorne a citlivo vnímajú  rezonujúce témy dňa. Komentujú dianie okolo seba. Akékoľvek znepokojenie im neprospeje, naopak, pridáva vrásky.

Príbeh starnutia jednotlivcov hovorí o kvalite,  možnostiach,  sebestačnosti i odkázanosti. Tak či onak, každý, kto sa ocitne v tejto rovnako dôležitej etape života, má svoje potreby, hodnoty, želania i právo žiť dôstojne. Ak si uvedomíme priemernú výšku vyplácaných dôchodkov, podľa štatistík Sociálnej poisťovne SR, v apríli 2019 dosiahla jej úroveň 458,20 eur (sociopoist.sk). Pri posudzovaní dôstojnosti starnutia jednotlivcov je rozhodujúca nie priemerná, ale skutočná suma, ktorú si každý mesiac dôchodca  preberie alebo dostane na účet v banke. Z uvedeného vyplýva  legitímna a logická otázka. Čo zostane staršiemu človeku po uhradení  všetkých mesačných platieb?  Veď bývať v teple, mať prívod plynu, vody, elektriny  a stravovať sa zdravo, chceme  všetci,  bez ohľadu na vek. A to sme ešte nehovorili o sekundárnych potrebách.

Múdrosť veku a jeho skúsenosti si zaslúžia úctu a uznanie

K šťastiu  stačí  staršiemu človeku skutočne málo

Iste sa dôstojná staroba  prejaví i navonok.  Je čitateľná cez naladenie,  výraz tváre, zovňajšok  (skleslý – veselý, dbá o seba – nedbá). I v zrelom veku chce človek pôsobiť pekne, vkusne a upravene. Má chuť svoj voľný čas tráviť s vnúčatami, pripraviť im nejakú dobrotu, prípadne ich obdarovať maličkosťou. Občas je treba prejaviť i vďačnosť. Napríklad, hoci len kávička pre priateľov ako poďakovanie za pomoc. Nové zážitky z občasného výletu zaiste prospejú duševnej sviežosti. Za hranice všedného stereotypu sa dá dostať autobusom, vlakom, ale aj  prostredníctvom cestopisnej knihy. O tom všetkom je dôstojné starnutie. A veru nič z toho nie je zadarmo.Starnúť dôstojne vôbec nie je jednoduché. Potvrdzuje to i výrok švajčiarskeho filozofa, moralistu a kritika, Henriho Fréderica Amiela „dôstojne znášať starnutie je vrcholom  múdrosti a jedno z najťažších umení  života“.

Nenechajte si újsť štátnu dotáciu na dovolenku

Čítaj tu

Ako to všetko súvisí s populačným starnutím?

Nuž, všetko so všetkým súvisí. Nikto z nás nechce celý svoj život existovať a prežívať v neistote a biede, prípadne nepriamo byť donútený žiť v cudzine. Pre mnohých, ktorí opustili svoju rodnú krajinu, je migračná stratégia možno východiskom z ich neutešenej situácie. Je nevyvrátiteľné, že pretrvávajúci odliv ľudskej kapacity  a hlavne mladých  „mozgov“ spôsobuje už teraz nenahraditeľné škody.  A ak sa tento  neželaný  stav  nepodarí  zastaviť, v ohrození  je  štát i samotný  národ  a jeho  identita.

Odkaz  kompetentným, z hľadiska ich rozhodovania a právomocí, je jednoznačný. Aby bolo riešenie uvedenej problematiky čo naj priechodnejšie, je treba bezodkladne zabezpečiť právny poriadok, prosperitu a spravodlivosť v štáte.  To si žiada  naštartovať ekonomiku nielen v automobilovom priemysle. Obrovský potenciál je v cestovnom ruchu, v poľnohospodárstve  i v ďalších odvetviach. Práce a  peňazí je v nich dosť pre každého. Okamžitú stopku musí dostať rozkrádanie a plytvanie financiami, netransparentnosť s eurofondami,  daňové podvody a ďalšie úniky.  Citeľne sa tak zdokonalí hospodárska  a sociálna politika, resp. ekonomický, právny a sociálny systém. A potom už len financie spravodlivo prerozdeľovať. Prospech musia mať už konečne aj občania. Takáto je realita. Nemožno ju viac podceňovať a už vôbec nie bagatelizovať. Ani jedno, ani druhé perspektívne neveští nič dobré.

Nenechajte si újsť príspevok 100 eur na zuby

Čítaj tu

Nech je teda nastolená téma výzvou pre každého, ale osobitne  pre  zodpovedných, bádateľov, analytikov, politikov, ale aj predstaviteľov rôznych inštitúcií ekonomického, právneho, sociálneho i kultúrneho  charakteru.

Čo na to naši seniori?

Milan, stavbár, dôchodca (Ing., 76 rokov), „Želám si len zdravie, nech mi pán Boh dá silu, radosť mi robia moje deti a vnúčatá,  v záhrade už máme všetko v poriadku, úroda bude dobrá, no a politici nech už konečne uvažujú o letnom a vianočnom dôchodku, samé sľuby.“

Zuzana, učiteľka (Mgr., 80 rokov), „Žijem v byte sama, manžel odišiel navždy, syn žije ďaleko, na druhom konci sveta, trochu sa cítim unavená, ľahko sa zadýcham, čo mi chýba?  Deti, nedávno som ešte pomáhala s „matikou“. Najdôležitejšie je zdravie, pohoda a želanie, aby som nebola na nikom závislá.“

Anna, administratívna pracovníčka (77 rokov) „Ja som po operácii, ale cítim sa dobre, manžel je na tom horšie, zdravie mu slúži menej, sme vďační za všetko, len keby to zdravíčko bolo lepšie. No a trošku viac peniažkov aj vo vrecku, aj na lieky, stále len kalkulujeme a aj tak to nevychádza.“

Eva, učiteľka ZŠ (Mgr., 67 rokov) „Nemám sa dobre. Obaja s manželom máme veľmi nízku penziu. K tomu sa pridružili zdravotné problémy, on je onkologický pacient a mňa trápi koleno, aj napriek úspešnej operácii, neviem, čo s nami bude, máme 3 deti, ale všetky žijú  ďaleko od domova.“

Text: Mária Tomová
Foto: 123rf.com, Pixabay.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Pozrite si taktiež
Close
Back to top button