Zo života

Umenie starnúť

Anna Čunderlíková: Pribúdajúce roky sú vskutku výzvou

Mladosť nie je obdobie života, ale duševný stav,“ povedal Samuel Ullman, obchodník, básnik, humanista a náboženský vodca. Alselm Grün, autor knihy Umění stárnout, hovorí, že staroba je pre človeka výzvou, príležitosťou práve tak, ako iné životné obdobia. Je nesmierne veľa citátov, literatúry,  viac či menej užitočných rád, ktoré sú v súhlase i v protiklade. Podľa mňa to bude vždy individuálny pohľad a riešenie konkrétneho človeka.

Chcieť zostať večne mladým, tiež nie je správne. Žiaľ, podriaďujeme sa tomuto trendu. Často nám v tom pomáhajú média. Rovnako nie je správne pertraktovať finančnú a psychickú záťaž spoločnosti, ktorú so sebou nesie zvyšujúci sa počet seniorov. Osobne sa domnievam a situácia v našej krajine mi to potvrdzuje, že  potrebujeme získať nový zmysel pre múdrosť a starobu.

Roky nezastavíme, ale môžeme si ich užiť s úsmevom

Starnutie je nepretržitý biologický proces, začína narodením. Nezabránime tomu! V literatúre sa v rámci starnutia populácie uvádza vek jedinca nasledovne:

  • chronologický
  • biologický
  • psychologický
  • sociálny.

Chronologický vek určuje dátum nášho narodenia. Ak neklameme, nezmeníme ho. Biologický vek vyjadruje fyzický stav človeka. Príznaky môžu byť rôzne: reakcie na zrakové, sluchové podnety, vitalita pľúc, krvný tlak a podobne. Správnym životným štýlom však môžeme veľa pre seba urobiť.  Psychologický vek vyjadruje pohodu človeka, ale žiaľ aj zmenu osobnostných rysov, zníženie poznávacích schopností. Niečo môžeme, niečo nemôžeme ovplyvniť. Schopnosť angažovať sa do spoločenského života, vytvárať a udržiavať si sociálne vzťahy vyjadruje sociálny vek človeka. Toto je v našich rukách, aj vo vyššom veku.

Komu a koľko prispeje mesto na obed alebo večeru?

Čítaj tu

Vyrovnávame sa so zmenami

Nepoznám človeka, ktorý by sa tešil, že starne. Myšlienky na starobu väčšinou potláčame. Ich prijatie a stotožnenie sa s nimi je svojim spôsobom umenie. Predpokladá niečo vedieť o tajomstve staroby a určite potrebuje aj istý „tréning“. Existujú akési základné pravidla starnutia, ktoré platia pre každého. Patrí k ním prijatie situácie, odovzdanie sa situácii a schopnosť vyjsť „zo seba“. Napriek týmto pravidlám si každý musí nájsť svoju vlastnú cestu. Musí sa rozhodnúť, ako bude so svojim starnutím nakladať. Ako bude zaobchádzať s tým, čo prichádza k nemu z vonku, ako bude riešiť zmenenú finančnú a sociálnu situáciu, ako sa vyrovná so svojimi chorobami.

umenie starnúť
Život vo všetkých svojich fázach – je zázračný

Staroba rozhodne nie je kreslo a v ňom starý človek! Starnutie má svoje vlastné hodnoty, vlastné kúzlo, múdrosť, ale žiaľ, aj svoje smutnejšie chvíle. Veľmi záleží na tom, aby komunita, v ktorej človek žije,  pochopila význam  staroby nielen pre seniora, ale pre celú spoločnosť.

Za našich čias to bolo takto

Čítaj tu

Je to čas, ktorý patrí nám

Behom aktívneho života často prehliadneme veľa veci a zaujímavých situácii. V jeseň svojho života už môžeme vnímať naplno a užívať si. Žiadne povinnosti, žiadne úlohy. Stačí, že sme! Rovnako ako jeseň v prírode,  aj jeseň života dáva možnosť tvoriť niečo nové. Športovať, cestovať, začať písať, založiť si blog, maľovať, fotografovať, vytvárať keramiku. Splniť si svoje sny, nikdy nie je neskoro.

Veľa ľudí vo vyššom veku má ešte, čo povedať podeliť sa o svoje vedomosti a životné skúsenosti. Väčšine však chýba fórum, kde by toto posolstvo mohli predniesť. Príležitosť dávajú univerzity tretieho veku. Pokračovať  v celoživotnom vzdelávaní a odovzdať svoje skúsenosti. Napríklad U3V pri TU Zvolen zvolila v roku 2017 program Seniori seniorom, kde sa poslucháči U3V v prednáškovej činnosti podeli o svoje skúsenosti,  navzájom sa obohatili.

Presná tabuľka zvýšenia dôchodkov 

TABUĽKA

Kto si  v starobe uvedomí tajomstvo života a pochopí svoj život ako celok, stane sa múdrym radcom a  môže  byť užitočný  naprieč viacerým generáciám.

Text: Anna Čunderlíková
Foto: 123rf.com, Pixabay.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Pozrite si taktiež
Close
Back to top button