Zo života

Univerzita tretieho veku: Poďte medzi nás!

Okrem nových vedomostí a zručností získate mnoho nových priateľov

„Jedine ten je vzdelaný, kto sa naučil, ako sa učiť a zmeniť sa.“ Carl Rogers. Tak je, učíme sa celý život, vedome i podvedome. Pre nás, skôr narodených, sú príležitosťou na pokračovanie v celoživotnom vzdelávaní univerzity tretieho veku (ďalej U3V).

Takmer všetky U3V prijímajú na štúdium ľudí starších ako 50 rokov, ktorí majú ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. A tak sa v jednom odbore  stretávajú pracujúci i dôchodcovia, často aj pracujúci dôchodcovia. Pravda,  poslucháči, ktorí sú ešte zamestnaní, majú často problém skĺbiť svoje predstavy, túžby, požiadavky zamestnávateľa a univerzity.  Všetko sa však dá, keď sa chce!

Študovať možno začať v akomkoľvek veku

Spĺňate požiadavku na štúdium a svoje pracovné a študijne povinnosti si dokážete organizovať? Poďte medzi nás! Odporúčam vyhľadať si, najlepšie webovú stránku, najbližšej slovenskej univerzity a oboznámiť sa so študijným programom. Vybrať si, čo vás najviac zaujíma, k čomu máte blízko a načo zrejme nebol počas aktívneho pracovného života čas. Verím, že si každý niečo nájde. Ideálne je, ak je to v mieste bydliska. Vzdialenosť však nie je na prekážku. Chuť a vôľa všetko zdolá.  Verte, sú medzi nami  kolegovia, kolegyne – poslucháči U3V, ktorí precestujú na prednášku aj viac ako 200 km. Cestujú vlakom, autobusom, autom, bicyklom, ak nemajú možnosť cestovať verejnou dopravou, využijú taxi službu.

Kedy hrozí zastavenie výplaty invalidného dôchodku?

Čítaj tu

Ako to vyzerá na Univerzite tretieho veku

Viete, aký je rozdiel medzi nami a študentami denného štúdia? Na prednášky chodíme cca 15 minút pred začiatkom a naša účasť je takmer sto percentná. A že za katedrou často sedí lektor, ktorý by mohol byť našim synom, dcérou? Veď je to milé, hoci často úsmevné. Vzájomná úcta nám rozhodne nechýba a atmosféra je úžasná.

Štúdium pre seniorov
Okrem nových vedomosti a zručnosti získate mnoho nových priateľov

Prednášky sú spravidla dvojhodinové (2 x 45 minút) v popoludňajších hodinách. Možno si niekto položí otázku, či sa ešte bude vedieť zapojiť do vzdelávacieho procesu, alebo sa obáva „skúšok“. Preverenie vedomosti je v celku pohodové, test, skupinové riešenie úloh alebo beseda. Nakoniec aj taká osobná prezentácia má niečo do seba. Trénujeme pamäť a schopnosť verejne prezentovať získané vedomosti.

Väčšina poslucháčov z môjho študijného odboru hovorí, že okrem chuti študovať, majú aj podporu svojej rodiny. Manžela, manželky, partnera, partnerky. Žiaľ, veľa z nich sú už sami, pre nich je navyše štúdium na U3V aj prepotrebným sociálnym kontaktom. A čo vedie človeka k tomu, aby sa prihlásil na U3V?  Všetci sa zhodujeme v tom, že je to predovšetkým prístup k aktuálnym informáciám a novým formám vzdelávania.

Dôchodcovia dostávajú za opatrovanie ZŤP osoby menej ako pracujúci

Čítaj tu

Online štúdium?

Novou alternatívou ku klasickej prezenčnej prednáškovej výučbe U3V je Virtuálna Univerzita tretieho veku. Využíva sa komunikácia prostredníctvom sociálnej siete Facebook, Google plus, Twitter či prostredníctvom krátkych videí na Youtube. Okrem teórie sú zaujímavé i exkurzie, ktoré vhodne dopĺňajú prednášky a utužujú naše kolektívy. Ak ste odhodlaní prekonať sami seba, neváhajte a prihláste sa na štúdium U3V. „Každý z nás má dar, ktorý môžeme zdieľať so svetom. Niečo, prečo vnútorne zahoríme a čím vieme poslúžiť svetu…“.

Užívame si dôchodok tak, ako by sme chceli?

Čítaj tu

Text: Anna Čunderlíková
Foto: Pixabay.com

Ukázať viac

Súvisiace články

Pozrite si taktiež
Close
Back to top button