DôchodokPoradňaSociálna poisťovňa

Odchod do dôchodku

Všetko, čo potrebujete vedieť o odchode do dôchodku v roku 2020

Podľa dostupných štatistík patrí Život seniora k webovým portálom, ktoré navštevujú najmä ľudia, ktorí sa v roku 2020+ chystajú do starobného alebo predčasného starobného dôchodku. Jedná sa najmä o ročníky 1959 a 1960. Najvyhľadávanejším slovným spojením, odkazujúcim na našu stránku, je dopyt „odchod do dôchodku 2020“. Rozhodli sme sa preto zhromaždiť všetky podstatné informácie, ktoré používatelia hľadajú a potrebujú vedieť, na jedno miesto.

V poslednom polroku 2019 prebehlo viacero novelizácií ústavného zákona o sociálnom poistení, pričom vo štvrtom kvartáli sa podmienky o odchode do dôchodku zmenili dokonca dvakrát. V roku 2020 tak odchádzame do penzie po novom. Zvýšil sa minimálny dôchodok a začiatkom roku 2020 poslanci schválili aj zákon o trinástom dôchodku, ktorý toho času (7. marca 2020) čaká na podpísanie prezidentkou.

Vek odchodu do dôchodku

Z dôvodu ústavného zastropovania dôchodkov, ktoré ustálilo vek odchodu do dôchodku na 64 rokov a do platnosti vstúpilo 1. júla 2019, zanikol takzvaný dôchodkový automat, ktorý určoval vek odchodu do penzie. Od 1. januára 2020 vstúpil do platnosti zákon o sociálnom poistení, v ktorom vek odchodu do dôchodku definuje presná tabuľka. Tá rovnako vymedzuje dôchodkový vek aj ženám narodeným v ročníkoch 1958, 1959 a 1960.

Odchod do dôchodku po novom + tabuľka definujúca vek odchodu do penzie

Čítaj tu

Presné termíny odchodu do dôchodku ročníkov 1958, 1959, 1960

Čítaj tu

Predčasný starobný dôchodok

Okrem dovŕšenia dôchodkového veku musí žiadateľ o predčasný dôchodok spĺňať niekoľko ďalších zákonom stanovených podmienok, konkrétne je potrebné byť dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov, do dovŕšenia dôchodkového veku mu môžu chýbať najviac 2 roky a suma predčasného starobného dôchodku musí byť vyššia ako 1,2 násobok sumy životného minima.

Komu vzniká nárok na predčasný dôchodok?

Čítaj tu

Podanie žiadosti

Nový rezervačný systém Sociálnej poisťovne umožňuje objednať si na vybavovanie dôchodku presný termín na ktorejkoľvek pobočke, pričom požiadať online cestou možno o všetky typy dôchodkov. Odpoveď Sociálnej poisťovne, vrátane presného termínu budúcej návštevy, dostane budúci dôchodca v priebehu pár hodín aj s menom pridelenej pracovníčky. K správe je taktiež priložený zoznam tlačív a potvrdení, ktoré je nutné si priniesť so sebou.

kedy do dôchodku
Začiatkom roku 2020 začalo platiť viacero noviel zákona o sociálnom poistení

Doklady a potrebné informácie

Pri odchode do predčasného alebo starobného dôchodku je potrebné predložiť dokumenty, na základe ktorých bude schválená žiadosť, ale tiež výška penzie.  Aby sa schvaľovací proces zbytočne nepredlžoval, oplatí sa poznať, aké doklady bude od budúceho dôchodcu Sociálna poisťovňa vyžadovať a ako postupovať v prípade, že nám časť dokumentov chýba.

Aké doklady potrebujete pri odchode do dôchodku?

Čítaj tu

Komu patrí odchodné zo zamestnania pri odchode na penziu?

Čítaj tu

Prečo si nenechať vybavovanie dôchodku na poslednú chvíľu?

Čítaj tu

Výška dôchodku

V roku 2020 sa výška minimálneho dôchodku nebude odvíjať len od životného minima ako takého, ale najmä od výšky priemernej mesačnej nominálnej mzdy spred dvoch rokov. Výpočet minimálneho dôchodku bude prebiehať dvojstupňovo. V prvom kroku ho bude tvoriť 33% z priemernej mzdy na Slovensku zverejnenej Štatistickým úradom. Jeho druhú zložku bude tvoriť príslušné percento zo sumy životného minima, a to v závislosti od počtu rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. Niektorí dôchodcovia si tak prilepšia o takmer 50 eur.

Minimálny dôchodok najvyšší za posledné roky

Čítaj tu

Takto sa v januári 2020 zdvihli dôchodky

Čítaj tu

Dôchodok z druhého piliera

Vyúčtovanie nasporených finančných prostriedkov z II. piliera sa týka všetkých, ktorí si počas produktívneho života sporili a v súčasnej dobe sa chystajú do starobného alebo predčasného starobného dôchodku. O tom, či budúci dôchodca dostane peniaze z II. piliera vyplatené jednorazovo, či formou mesačných platieb, rozhoduje viacero faktorov. Mesačné splátky ďalej môžu byť vyplácané doživotne alebo po dobu najmenej piatich rokov.

Dôchodok vyplácaný z II. piliera

Čítaj tu

Minimálny dôchodok a II. pilier

Čítaj tu

Trinásty dôchodok

Vláda dňa 25. februára 2020 schválila na mimoriadnej parlamentnej schôdzi 13. dôchodok, ktorý v súčasnosti (7. marca 2020) čaká na podpísanie prezidentkou. Na trinásty dôchodok majú nárok všetci poberatelia dôchodku, vrátane výsluhových. Jeho výška sa bude pohybovať na úrovni priemeru jednotlivých dôchodkov.

Trinásty dôchodok čaká na podpísanie prezidentkou

Čítaj tu

Text: Alena Kytková
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button